Podręczniki dla dzieci Nowa Era

Edukacja to rzecz ważna. Nasze dzieci spędzają w szkole bardzo wiele czasu. To z jakich podręczników będą korzystać, jest więc ważne. Nowa Era podręczniki zawierają w sobie wszystkie potrzebne elementy do dobrej i przyjemnej nauki, połączonej z zabawą.

We współczesnej edukacji kładzie się duży nacisk na to, by każde dziecko traktować indywidualnie i dawać mu jak najlepsze możliwości do rozwijania swoich własnych umiejętności i zainteresowań. Jest to podejście mające na celu dobro dziecka w każdym jego aspekcie. Dzięki temu unika się porównywania się z innymi dziećmi oraz odkrywa jego własne zainteresowania. Przy ujednoliconym modelu nauczania nie bierze się pod uwagę zróżnicowania umiejętności i wrażliwości dzieci, co może mieć fatalne skutki na ich rozwój oraz wpływać negatywnie na późniejsze ich funkcjonowanie. Pamiętamy dawne lata, gdy nasi dziadkowie uczeni byli w sposób jednorodny. W ogóle nie brano pod uwagę indywidualności dziecka, każdy musiał się podporządkować, to było priorytetem. Lata szkolne kształtują dzieci przecież na całe życie. Ważnym jest, aby szukać takich podręczników, które biorą to pod uwagę.

Współczesny świat generuje bardzo wiele nowych problemów wychowawczych. Mogłoby się wydawać, że dalece posunięty rozwój techniki zwiększył ludziom ilość wolnego czasu. Ale czy współczesność nie sprawia, że trudniej nam odnaleźć się w świecie? Dlatego tak ważna na etapie szkolnym jest nauka umiejętności radzenia sobie z emocjami: rozpoznawania ich oraz interpretowania, by nie dzielić emocji na negatywne i pozytywne. Podręczniki powinny uczyć dzieci, że emocje są tylko komunikatorami ze światem zewnętrznym. Nie należy się ich bać.

“Dzieciaki w akcji” to podręcznik dla przedszkolaków. Autorkami podręcznika są: Karina Mucha oraz Anna Stalmach-Tkacz. Podręcznik łączy edukację dziecka z jego rozwojem ogólnym. Prezentuje metody wspierania rozwoju emocjonalno-społecznego zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu psychologii emocji i motywacji. Korzysta z najnowszych odkryć współczesnej edukacji oraz psychologii. Daje rozwiązania w zakresie indywidualizacji pracy z dzieckiem, kładąc nacisk na jego cechy szczególne oraz włącza dom rodzinny w wychowanie i edukację małego dziecka. Oprócz tego doskonale sprawdza się w grupach niejednorodnych wiekowo, dzięki ułożeniu treści w taki sposób, aby dzieci w każdym wieku w tym samym okresie kształtowały te same umiejętności lub sprawności, ale mimo to, były one odpowiednio dostosowane do każdego z dzieci.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com